Weekendowy kurs motorowodny w Warszawie

Są to kursy na patent sternika motorowodnego i licencję na holowanie narciarza przeznaczone dla osób pracujących oraz uczących się, chcących zdobyć podstawowe uprawnienia motorowodne.

Zajęcia teoretyczne odbywają się @online w pierwsze 3 dni kursu wieczorami w godzinach 18.00-20.30 Osoby które nie mogą uczestniczyć otrzymają materiały do nauki własnej.
Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Zegrzyńskim i ustalane są indywidualnie z uczestnikami kursu (jedno spotkanie 3 godziny w wybrany przez uczestnika dzień)- możliwe zarówno zajęcia weekendowe jak i popołudniowe w tygodniu

Po zakończonym szkoleniu organizowany jest egzamin. Egzaminy odbywają się w weekendy na Zalewie Zegrzyńskim.

Szkoła Żeglarstwa Szkwał jako jedna z dwóch pierwszych firm w Polsce uzyskała upoważnienie Ministra Sportu do samodzielnego przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent sternika motorowodnego jest ukończenie 14 lat. Kandydaci na egzamin składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawnianie turystyki wodnej.

Kurs Sternik motorowodnyLicencja na holowanie narciarza
Terminy

Teoria online
Praktyka - jeden dzień do wyboru
 • Kurs 1 - 25,26,27 maja w godzinach 18.00-20.30 30,31 maja 2020
 • Kurs 2 - 8,9,10 czerwca w godzinach 18.00-20.30 13,14 czerwca 2020
 • Kurs 3 - 22,23,24 czerwca w godzinach 18.00-20.30 20,21 czerwca 2020
 • Kurs 4 - 14,15,16 lipca w godzinach 18.00-20.30 18,19 lipca 2020
 • Kurs 5 - 3,4,5 sierpnia w godzinach 18.00-20.30 8,9 sierpnia 2020
 • Kurs 6 - 17,18,19 sierpnia w godzinach 18.00-20.30 22,23 sierpnia 2020
 • Kurs 7 - 31 sierpnia, 1,2 września w godzinach 18.00-20.30 5,6 września 2020
 • Kurs 8 - 14,15,16 września w godzinach 18.00-20.30 19,20 września 2020
 • Kurs 9 - 28,29,30 września w godzinach 18.00-20.30 3,4 października 2020
 • Kurs 10 - 19,20,21 października w godzinach 18.00-20.30 24,25 października 2020
 • Kurs 1L - 18,19 lipca 2020
 • Kurs 2L - 8,9 sierpnia 2020
 • Kurs 3L - 22,23 sierpnia 2020
 • Kurs 4L - 19,20 września 2020
Uprawnienia
 • prowadzenie wszystkich jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów motorowych do 12m długości kadłuba po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu , w porze dziennej
 • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających(koło, banan itp.)
Wymagania
 • ukończone 14 lat
 • ukończone 18 lat
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
Opłata za kurs
 • 500 zł - opłata normalna
 • 450 zł - uczniowie, studenci , grupy minimum 3 osobowe
 • 450 zł
 • 400 zł - stali klienci
Opłata za egzamin
 • 250 zł
 • 125 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
 • 250 zł,
 • 125 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
Opłata za patent
 • 50 zł
 • 25 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
 • 50 zł
 • 25 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życiaZgłoszenia na kurs :

Informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 602-78-54-54.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo biuro@szkwal.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy :

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10
Kurs 1L Kurs 2L Kurs 3L Kurs 4L
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 5 dni należy przelać zaliczkę w wysokości 200 zł na konto :

Opłaty za kurs wnoszone są na konto:
32 1140 2004 0000 3202 3784 5241
Szkoła Żeglarstwa "Szkwał"
ul. B.Chrobrego 10/39
15-057 Białystok
tytuł wpłaty: zaliczka na kurs żeglarski nr:... - imię i nazwisko

Pozostała część opłaty za kurs powinna być wniesiona na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto.

Opłata za egzamin wnoszona jest przed egzaminem na osobne konto egzaminacyjne , opłata za patent przy wysyłaniu wniosku o wydanie patentu.

Copyright 2012 by Szkwal.pl